Programes - 1, 2, 3, Emoció!

1, 2, 3, Emoció!

El programa “1, 2, 3 EMOCIÓ!” està adreçat als infants del segon cicle d’educació infantil amb l’objectiu de desenvolupar les seves competències emocionals.
El programa, que és una adaptació del programa SEAL (Social and Emotional Aspects of Learning) del Departament d’Educació del Regne Unit, consisteix en una sèrie d’activitats per a ser realitzades a l’aula, a l’entorn escolar (menjador sobretot) i amb la família.
Els continguts s’estructuren en 6 blocs:

  • la pertinença al grup
  • l’autoestima
  • l’amistat
  • els reptes (petites fites…)
  • la justícia i l’assetjament (enfrontament i gestió de conflictes)
  • les pèrdues, els canvis i la mort.