octubre 12, 2021

Programa Tutoria

El programa “Aplicatiu Tutoria” (AT) és una eina d’informació i comunicació entre el centre educatiu i les famílies. Amb aquest programa informàtic es pretén establir…

View details