Programes - Creació, recerca i acció

CREACIÓ, RECERCA I ACCIÓ

Programa d’innovació impulsat pel Departament d’Educació.

Aquest programa es fonamenta en el plantejament de diferents tipus de reptes proposats a l’alumnat per entitats socials, culturals i altres, procedents de l’entorn dels centres educatius, com associacions de veïns i veïnes, museus, ONG… En aquest sentit, el coneixement que es desenvolupa en la resolució del repte es converteix en accions que es projecten en forma de servei a les persones, intervenció sobre l’entorn i concreció de les idees amb produccions culturals.

El programa va destinat a tot l’alumnat de 4t d’ESO, que haurà de disposar d’una franja optativa de 4 hores setmanals en la qual s’elabora el projecte en col·laboració amb l’entitat externa i l’acompanyament d’un professor o una professora del centre. 

Al llarg del curs l’alumnat haurà d’escollir quatre projectes, de vuit  o nou setmanes de durada, que desenvoluparà de manera successiva. Els projectes pertanyen als tres àmbits següents: social i artístic, científic i tecnològic, i comunicatiu. Això permet que cada alumne pugui desenvolupar un itinerari curricular personal.