Com eduquem i aprenem?

Els 7 principis

de l’aprenentatge al nostre centre

01.

L’alumnat és el centre de l’aprenentatge

Els nostres alumnes gestionen i autoavaluen de manera autònoma el seu aprenentatge. Treball per PROJECTES i EINES D’AUTOAVALUACIÓ

02.

Aprenentatge social i en equip

Aprenen per mitjà de la interacció social, obtenint beneficis en termes de resultats, afectius i emocionals. EQUIPS DE TREBALL COOPERATIU i COMPANYS TUTORS

03.

Les emocions són part de l’aprenentatge

La seva motivació és clau per al disseny de les activitats d’aprenentatge. PROGRAMA 1, 2, 3 EMOCIÓ, PROGRAMA CANVIEM ELS PAPERS

04.

Respectem les diferències de ritme i nivells individuals

Treballen amb metodologies i agrupaments flexibles que respecten els seus diferents nivells i ritmes d’aprenentatge. MICROESPAIS i AMBIENTS

05.

L’esforç individual i el suport del grup són clau

L’estimulació és clau per a la superació individual, així com el suport del grup. COMPANYS TUTORS, EQUIPS DE TREBALL COOPERATIU

06.

Avaluació continuada per un aprenentatge conscient

Alumnes i mestres comparteixen objectius, criteris i eines d’avaluació contínuament. D’aquesta avaluació n’obtenim el feedback necessari per a millorar i guiar el procés d’aprenentatge. EINES D’AVALUACIÓ COMPETENCIAL, RÚBRIQUES CONSENSUADES

07.

Aprenentatge horitzontal, connectant matèries i coneixements

Les metodologies i programacions a l’aula permeten la connexió entre àrees i entre el coneixement formal i l’entorn. TREBALL PER PROJECTES, HORT ESCOLAR i BLOCS DE CREACIÓ, RECERCA I SERVEI

Infantil i primària

Secundària