Programes - El monstre del laberint

EL MONSTRE DEL LABERINT

L’òpera participativa és un projecte que té com objectiu promoure la passió per les arts als estudiants de secundària vers el gènere de l’òpera i participar activament en un espectacle. 

El Monstre en el Laberint té com objectiu portar l’opera a través de la música, la interpretació i el moviment als estudiants d’Educació Superior Obligatòria i estudiants de secundaria.

Amb la participació dels alumnes en una producció operística potenciarem i reforçarem el treball de les següents competències bàsiques i transversals:

  • Àmbit artístic: utilitzar els elements del llenguatge musical i corporal; interpretar de forma col·lectiva; valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques i gaudir de l’experiència com a font d’enriquiment personal i social.
  • Àmbit cultura i valors: analitzar críticament l’entorn des de la perspectiva ètica; mostrar actituds de respecte envers les altres persones i cultures.
  • Àmbit social: valorar el patrimoni cultural rebut; formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants.
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal: adquisició de valors com responsabilitat, perseverança, creativitat, aprendre de les errades,
  • Competència d’aprendre a aprendre: coneixement de les pròpies capacitats i ús de les habilitats.
  • Competència social i ciutadana: convivència, coeducació, comprensió de la realitat social actual.

  • Competència artística i cultural: coneixement i gaudi del fet artístic i cultural; expressió i comunicació a través dels llenguatges i mitjans artístics.