Programes - Canviem els papers

CANVIEM ELS PAPERS

Durant el curs 2021/2022, el grup de 2n d’EP participa en el programa pilot “Canviem els papers”, continuació del programa “1, 2, 3, Emoció” (en què hi participa Educació Infantil) i que té com a objectiu promocionar relacions més sanes i equitatives a l’entorn escolar. Ambdós projectes estan dissenyats per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

El programa aborda aspectes com: la perspectiva de drets; l’equitat i la justícia social; la visió crítica de la societat; la inclusió i el diàleg; la convivència; la regulació de les emocions: la coneixença del propi cos, els límits i el consentiment en les relacions; la gestió dels conflictes a través de l’acord i la reparació, etc. 

Tots aquests conceptes es treballen a partir d’activitats adaptades i dinamitzades de manera participativa, vivencial i introspectiva, amb l’objectiu de construir coneixement de manera col·lectiva.