Secretaria Informació general

Gestió de documents

La secretaria del centre s’encarrega de la gestió de la documentació tant acadèmica com econòmica.

Des de Secretaria us fem arribar comunicats i informacions, per aquest motiu és important que ens feu saber si hi ha canvis en les vostres dades personals, d’aquesta manera, el canal de comunicació amb l’Institut Escola serà àgil i eficaç.

Si hi ha canvis o detecteu errors en les vostres dades personals, podeu descarregar-vos el Full de modificació de dades personals i fer-lo arribar degudament complimentat a secretaria.

Secretaria

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h.

Dilluns, dimarts i dijous: de 15:00h a 16:00h.

Dimecres de 15:00h a 17:30h