Singularització del centre

L’objectiu de la singularització del nostre centre educatiu pretén afavorir la transformació del centre educatiu i transformar el centre en una comunitat que aprèn i, d’una manera bidireccional, s’obre a la comunitat que l’acull.

En un horitzó per esdevenir un hub de cultura es combinen tres idees clau en el disseny d’aquesta singularització:

  • El professorat del centre creix com a comunitat professional d’aprenentatge.
  • La investigació en acció és clau en innovació educativa.
  • La capacitació dels docents està orientada a una visió vertebrada per l’àmbit d’expertesa de l’entitat de referència.

Les formacions  a través de trobades amb l’ICUB, amb el CRAB del CRP de Sant Andreu, amb la Fundació Tàpies, són un element important per a la cultura d’aprenentatge de l’alumnat, per això incorporen sovint moments de disseny i revisió de projectes que s’implementen a l’aula. I són clau per a la sostenibilitat del projecte a llarg termini.

L’institut escola Eixample és un centre que s’està singularitzant en l’àmbit artístic. És per això que, entre altres accions, es va demanar formar part de diferents programes de la CUP (convocatòria unificada de programes), alguns dels quals han estat concedits. Un d’aquests és l’Espai C. És un programa dirigit a les escoles públiques d’educació primària de Barcelona. Es basa en la vinculació d’artistes o col·lectius dins i amb l’escola. Els artistes desenvolupen una residència d’un any al centre, que també posa a disposició dels creadors un espai (preferentment un estudi/taller) on es localitza la seva residència. Aquesta residència es pot prorrogar per un màxim d’un any més.

També s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Tàpies. Paral·lelament s’estan fent reunions amb diferents agents culturals i tutelades per l’ICUB; on es fa el seguiment de l’Espai C (EP) i també del programa Creadors en residència (ESO), entre altres temes que ajuden a construir aquesta singularització. 

Tot procés de transformació educativa afecta el disseny i organització dels espais del centre, i en el nostre cas afectarà l’espai Àgora (antiga capella) a poc a poc s’anirà transformant en un espai cultural on hi passaran (i ja hi passen) diversos fets. Ja es fa servir com a sala de les exposicions de l’alumnat i com a sala d’assajos del grup MUOM. A partir d’aquesta setmana es començarà a instal·lar en un dels extrems el taller de l’artista de l’Espai C (Regina Giménez). Més endavant, també es farà una entrada amb un espai més acollidor pels infants de P3 i també per l’assistència dels visitants quan així ho requereixi l’activitat dins de l’Àgora.

Pensem que aquesta transformació iniciada en els nostres espais és un acompanyament per a una educació de qualitat dels nostres infants i joves (i esperem que l’alumnat ho visqui amb il·lusió i empenta). Ens agradarà compartir amb tota la comunitat educativa els passos que anem fent.

espais2-1